Skip to content

🗓 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.

3 thoughts on “🗓 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.”

  1. สมศรี สุขรักษา

    เดินทางจากกทม(เขตจอมทอง) โดยงรถยนต์ส่วนบุคคล
    ไปจเชียงราย ต้องขอหนังสือรับรองจากทางเขตหรีอไม่

    1. ต่องเดินทางออกจากภูเก็ต ไป กทม ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง คะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น