Skip to content

🗓 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.

3 thoughts on “🗓 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.”

  1. กรณีที่ยกเลิกการออกค่าใช้จ่ายการกักตัว ผู้เดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ควรจะประกาศแผนนี้ล่วงหน้า 1-2 เดือน ไหมคะ ไม่ใช่แค่ 2 สัปดาห์ เพราะคนไทย นักเรียนไทย ที่มีแผนการจะกลับไทย ได้รับการแจ้งจากสถานฑูตไทย ว่าต้องเดินทางโดยสยาการบินไทยเท่านั้น รัฐจึงจะรับผิดชอบค่าโรงแรมในการกักตัว
    จึงได้มีการจองสายการบินไทย ที่ราคาแพงกว่าสายการบินอื่น เที่ยวบินน้อยกว่า เมื่ออาศัยในเมืองที่สายการบินไทยไม่มีการบิน ก็ต้องเดินทางไปยังเมืองที่สายการบินไทยใช้สนามบิน พักโรงแรมเพื่อขึ้นเที่ยวบินนั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
    แล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนนโยบายในระยะเวลาสั้นๆ คืนตั๋วสายการบินไทยก็ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นคงไม่ต้องเดินทางโดยสารการบินไทย รัฐบาลไทยควรจะพิจารณาว่าถ้าเป็นนักเรียนไทยที่เดินทางกลับบ้าน และเป็นเป็นครั้งแรก ไม่ใช่เดินทางเข้าออกซ้ำฃาก รัฐบาลจะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการกักตัว

  2. กรณีที่ยกเลิกการออกค่าใช้จ่ายการกักตัว ผู้เดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ควรจะประกาศแผนนี้ล่วงหน้า 1-2 เดือน ไหมคะ ไม่ใช่แค่ 2 สัปดาห์ เพราะคนไทย นักเรียนไทย ที่มีแผนการจะกลับไทย ได้รับการแจ้งจากสถานฑูตไทย ว่าต้องเดินทางโดยสยาการบินไทยเท่านั้น รัฐจึงจะรับผิดชอบค่าโรงแรมในการกักตัว
    จึงได้มีการจองสายการบินไทย ที่ราคาแพงกว่าสายการบินอื่น เที่ยวบินน้อยกว่า เมื่ออาศัยในเมืองที่สายการบินไทยไม่มีการบิน ก็ต้องเดินทางไปยังเมืองที่สายการบินไทยใช้สนามบิน พักโรงแรมเพื่อขึ้นเที่ยวบินนั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
    แล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนนโยบายในระยะเวลาสั้นๆ คืนตั๋วสายการบินไทยก็ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นคงไม่ต้องเดินทางโดยสารการบินไทย รัฐบาลไทยควรจะพิจารณาว่าถ้าเป็นนักเรียนไทยที่เดินทางกลับบ้าน และเป็นเป็นครั้งแรก ไม่ใช่เดินทางเข้าออกซ้ำฃาก รัฐบาลจะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการกักตัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น