Skip to content

🗓 วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.

1 thought on “🗓 วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.”

 1. ข้อคิดเห็น
  ท่านล้มเหลว
  1. ในระบบป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ระบบการเข้าออกนอกประเทศ (หนีออกไป แล้วหนีกลับมาได้ง่าย อย่างคุ้นเคยและเคยตัว) โดยได้รับการขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมายอีก จึงเป็นแรงจูงใจให้หนีเข้าประเทศมาก
  2. ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นกับแรงงานต่างชาติ แต่ท่านกลับรักษาแล้วรับรองให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย
  3. ไม่ล้อค โดยบังคับให้ผู้ว่าจ้างแรงงานทั้งหมดในประเทศแจ้งการจ้างแรงงานที่จ้างไว้อยู่ เพื่อเช็คจำนวน (เหมือนส่วนราชการบางส่วนได้รับผลประโยชน์จากนายจ้าง) จึงเมินเฉย
  ทำให้นายจ้าง กล้าที่จะจ้างแรงงานที่หนีเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ที่เป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อโควิท ในทุกๆ ส่วนของประเทศ ท่านต้องเอาผิดนายจ้างทางกฎหมายด้วย
  4. จัดซื้อวัคซีนที่ประชาชนยอมรับการฉีดให้มากที่สุด เพื่อการตัดสินใจอย่างปลอดภัยของประชาชน โดยอย่าบังคับในวัคซีนที่ประชาชนไม่เลือก แต่ให้เลือกในวัคซีนที่มีใช้อยู่ เพื่อความสบายใจของประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น