Skip to content

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.

6 thoughts on “🗓 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.”

 1. 1. ดำเนินตามข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

  2. อำนวยการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน สั่งการ และประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  3. อำนวยการ และประสานงาน กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ภายในขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

  4. กำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด กระทรวงหมาดไทย และจังหวัด ในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

  5. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับรายงานในความรับผิดชอบของกระทรวงหมาดไทย

  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

  ข้อ 5 สำคัญมาก
  ขอบคุณที่มีข้ 5

 2. ประชาชน หากช่วยตัวเองไม่ได้ จะช่วยสังคม รัฐบาลได้อย่างไร

  ปราบคนทุจริต เห็นแก่ตัว หรือสร้างปัญหาต่อสังคมเก่อน แล้วค่อยปราบโควิดไหม

 3. ตั้งสมาคม คนติดเชื้อ ไปอยู่ร่วมกัน ดีไหม จัดสถานที่ ให้คนติดเชื้ออยู่ด้วยกัน ใครติด ยัดเข้าไป ไม่ต้องใช้คุก เปลืองงบไม่มาก ผมก็ติด ตายไว ช่วยกันเผา จบ

 4. โรงพยาบาลเอกชนแถวสี่แยกลาซาล ให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง มันทำได้ด้วยเหรอ? ระหว่างทางจะแพร่เชื้อให้ใครบ้าง? คลัสเตอร์จะมีอีกแค่ไหน? บทลงโทษกับสถานพยาบาลที่แหกคอกแบบนี้มีมั่งไหม?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น