Skip to content

🗓 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.

 • by
 • 2 Comments

2 thoughts on “🗓 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.”

 1. โรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครที่ใช้แรงงานพม่าจำนวนหลายหมื่นคนเป็นจุดศูนย์กลางของการระบาดโรคติดต่อ covid-19ดังที่ประจักษ์อยู่ทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าทางราชการจังหวัดจะกำหนดให้ซีลพื้นที่โรคระบาดและปิดกั้นการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยให้เดินทางได้ระหว่างที่พักกับโรงงานเท่านั้น(บับเบิล) ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปิดกั้นการระบาดของโรคได้อย่างแท้จริง
  แต่ควรจะมีหลักการแก้ไขโดยให้ธุรกิจเอกชนเหล่านี้ร่วมมือกันป้องกันไม่ให้การระบาดในวงกว้างออกไป
  ขอเสนอให้ติดต่อโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาทำการตรวจการติดเชื้อโควิด19 ในคนงานทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยขอให้โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเท่าที่จะได้ด้วย โดยให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อำนวยความสะดวก เมื่อตรวจแล้วพบผู้ที่เป็นผลบวกให้แยกตัวออกมาต่างหากให้การรักษาต่อไปตามกระบวนการทางแพทย์
  อีกประการหนึ่งให้ธุรกิจเอกชนซื้อวัคซีนจากแห่งหนึ่งแห่งใด(ซึ่งมีอยู่หลายแห่งที่ประจักษ์แล้วว่าใช้ได้)ภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุขมาฉีดให้กับคนงานทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
  การตรวจโรคและการฉีดวัคซีนดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายประมาณการไม่เกินกว่า1200บาทต่อคน ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทเหล่านี้สามารถทำได้ ซึ่งรัฐอาจจะช่วยในส่วนของการหักลดภาษีได้ตามแต่กรณี

  ประการที่สามแนะนำให้กลุ่มเอกชนเจ้าของโรงงานจัดหาอาหารรับประทานในบริเวณโรงงานไม่ต้องออกมาข้างนอก ค่าใช้จ่ายนี้นายจ้างอาจจะให้เป็นสวัสดิการพิเศษหรือคิดค่าใช้จ่ายกับแรงงานก็ได้แล้วแต่แต่ละบริษัทซึ่งมีศักยภาพต่างกัน

  ถ้าทำได้ 3 ประการนี้โดยเร่งด่วนเชื่อว่าจะสามารถจำกัดการระบาดของโรค covid19 นี้ได้ในระดับที่น่าพอใจเป็นประโยชน์แก่จังหวัดสมุทรสาครโดยตรงและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งประเทศ
  วิริยะตรังอดิศัยกุล
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

  กรณีโรคระบาดใน 7 โรงงานใหญ่ ซึ่งเป็นโรงงาน เกี่ยวกับอาหารทะเล เป็นส่วนมาก อาจจะได้รับผลกระทบ ทางการตลาด เนื่องจากกลัวว่าอาหารปนเปื้อนเชื้อโรค และอาจจะเอาประเด็นแรงงานต่างชาติมาเป็นข้ออ้าง(คล้ายกับกรณีลิงเก็บมะพร้าว! Monkey effected) ลูกค้า อาจจะยกเลิกการสั่งซื้อ โรงงานต้องหยุด จะกระทบการประมงไปด้วย

 2. พรเทพ จันทร์ผ่อง

  จะต้องเดินทางไปทำธุระที่ชลบุรี สัปดาห์หน้า(15/2/64) ยังต้องกลับมากักตัว 14วันไหมครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น