Skip to content

🗓 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.

  • by
  • 2 Comments

2 thoughts on “🗓 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.”

  1. อรรถกร ทองเพ็ชร

    หากพบหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัตตามมาตรา9ของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯทำให้เกิดสภาพที่มีความเสี่ยงต่อการระบาทเป็นอันตรายต่อทั้ง จนท.รัฐและประชาชน ขอทราบขั้นตอนปฎิบัติในการแจ้งต่อทาง ศบค.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น