Skip to content

จังหวัดที่มีคําสั่ง / ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่

ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการกักกันตัวของแต่ละจังหวัดได้ที่
http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/