📌📌📌 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด (ปรับปรุงตามมติที่ประชุม ศปก. ศบค. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564) 🚌 🚢 ✈️

Attachments แนวทางปฏิบัติ… Read More »📌📌📌 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด (ปรับปรุงตามมติที่ประชุม ศปก. ศบค. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564) 🚌 🚢 ✈️